Totaal

week 41-44

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

t/m week

52; 2014

Totaal

t/m week

52; 2013

Enterovirus

147
121
90
1259
784

Adenovirus

101
94
73
1277
1238

Parechovirus

63
40
26
353
187

Rotavirus

34
29
50
609
1494

Norovirus

160
301
656
2837
2861

Influenza A-virus

7
9
300
900
2330

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

2
3
9
48
975

Influenza C-virus

0
0
0
0
1

Para-influenza

27
38
54
429
618

RSrespiratoir syncytieel-virus

4
30
165
1464
1852

Rhinovirus

243
200
233
2193
2043

Mycoplasma pneumoniae

48
67
88
435
324

hMPVHumaan metapneumovirus

2
11
48
384
467

Coronavirus

5
14
41
321
374

Chlamydophila psittaci

0
0
1
16
23

Chlamydophila pneumoniae

1
0
1
2
27

Chlamydia trachomatis

1977
1962
1806
24140
20875

Chlamydia

0
0
2
8
9

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

44
47
62
674
739

HIV 2

0
0
0
1
3

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
2
1

Hepatitis A-virus

4
9
8
63
38

Hepatitis B-virus

55
60
40
632
675

Hepatitis C-virus

27
22
19
384
385

Hepatitis D-virus

1
2
0
12
9

Hepatitis E-virus

24
16
18
205
67

Bofvirus

1
1
1
24
65

Mazelenvirus

0
1
1
55
212

Rubellavirus

1
0
2
28
47

Parvovirus

9
12
9
177
128

Coxiella burnetii

15
11
17
131
89

Rickettsiae

0
0
3
12
7

Denguevirus

6
5
5
101
122

Hantavirus

4
7
1
47
4

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

1
1
3
85
81

Sapovirus

3
3
10
129
59

Bocavirus

5
2
9
107
111

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.