Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

t/m week

8; 2014

Totaal

t/m week

8; 2013

Enterovirus

64
44
33
77
54

Adenovirus

89
138
117
255
285

Parechovirus

18
20
9
29
20

Rotavirus

26
38
43
81
238

Norovirus

431
353
425
778
723

Influenza A-virus

15 25
111
136
1547

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
 0
0

Influenza B-virus

2
2
2
 4
304

Influenza C-virus

0
0
0
 0
0

Para-influenza

49
36
26
 62
62

RSrespiratoir syncytieel-virus

307
420
451
 871
1057

Rhinovirus

182
182
196
 378
321

Mycoplasma pneumoniae

25
20
25
 45
63

hMPVHumaan metapneumovirus

10
12
31
 43
69

Coronavirus

19
49
69
 118
122

Chlamydophila psittaci

1
0
0
 0
3

Chlamydophila pneumoniae

2
0
1
 1
6

Chlamydia trachomatis

1459
1559
1811
 3370
3097

Chlamydia

2
0
1
 1
2

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

49
37
43
 80
103

HIV 2

0
0
1
 1
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
 0
0

Hepatitis A-virus

3
2
4
 6
7

Hepatitis B-virus

32
49
54
 103
87

Hepatitis C-virus

23
33
42
 75
60

Hepatitis D-virus

1
0
1
 1
1

Hepatitis E-virus

8
4
6
 10
9

Bofvirus

0
2
3
 5
5

Mazelenvirus

13
12
4
 16
1

Rubellavirus

4
6
4
 10
10

Parvovirus

4
13
12
 25
24

Coxiella burnetii

2
8
5
 13
13

Rickettsiae

0
0
0
 0
0

Denguevirus

0
4
7
 11
16

Hantavirus

0
0
1
 1
0

West-Nijlvirus

0
0
0
 0
0

Astrovirus

0
15
15
 30
16

Sapovirus

11
39
25
 64
14

Bocavirus

5
11
16
 27
26

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.