Meldingen Wet publieke gezondheidTotaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week

16; 2016

Totaal

t/m week

16; 2015

Groep A

 

 

 

 Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

  

 

 

 

Groep B1  Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

63 70

55 270 256

 Groep B2

 

 Buiktyfus

1

0

0

3

3

Cholera

0

0

0

1

0

Hepatitis A

6

2

2

17

19

Hepatitis B acuut

5

8

2

21

25

Hepatitis B chronisch

71

54

15

229

291

Hepatitis C acuut

2

2

1

9

21

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

19

20

16

68

74

Kinkhoest

377

253

112

1128

2369

Mazelen

00

0

2

Paratyfus A

0

0

0

0

2

Paratyfus B

0

2

0

3

5

Paratyfus C

0

0

0

0

1

Rubella

0

0

0

0

0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

27

27

8

105

151

Shigellose

23

27

10

85

82

Voedselinfectie

0

1

0

4

6 

 

Groep C

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

5

8

4

21

19

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

1

2

Chikungunya^

1

0

0

3

24

Dengue^

2

0

0

3

25

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

0

0

2

2

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

1

0

4

3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3

1

3

12

14

Legionellose

26

13

6

69

65

Leptospirose

0

0

0

1

8

Listeriose

4

8

2

22

19

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

2

0

2

4

Malaria

14

16

8

64

29

Meningokokkenziekte

21

13

4

46

36

Psittacose

3

1

0

6

13

Q-koorts

0

1

0

1

6

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

1

1

2

3

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst' en ingevoerd in Osirisinformation system-AIZ en geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.