Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32 2012

Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week
21-24

Totaal

week
25-28

Totaal

week
29-32

Totaal

t/m week
32 (2012)

Totaal

t/m week
32 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

1

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

75

71

76

566

669

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

2

1

3

9

12

Cholera

1

0

2

3

2

Hepatitis A

4

6

6

39

52

Hepatitis B acuut

12

15

6

98

137

Hepatitis B chronisch

86

88

72

790

1160

Hepatitis C acuut

3

6

4

45

45

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

15

8

9

129

175

Kinkhoest

1557

1805

1327

10103

2994

Mazelen

3

2

3

10

52

Paratyfus A

0

3

6

16

5

Paratyfus B

0

0

3

5

16

Paratyfus C

0

0

1

1

0

Rubella

0

0

0

1

3

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

85

89

93

494

307

Shigellose

52

36

62

312

287

Voedselinfectie

1

3

1

21

34

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

24

32

40

367

502

Botulisme

0

0

2

2

0

Brucellose

0

0

0

0

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

4

5

5

18

5

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

5

0

1

15

12

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3

4

2

28

42

Legionellose

14

39

33

165

213

Leptospirose

0

3

3

13

10

Listeriose

13

3

6

36

51

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

1

10

Malaria

14

10

21

99

162

Meningokokkenziekte

12

5

3

66

73

Psittacose

8

2

7

31

68

Q-koorts

11

14

12

58

71

Tetanus

0

0

0

1

6

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

3

0

21

26

Ziekte van Creutsfeldt-Jacob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door
de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum.
*Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer
laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.