Overzicht van meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

t/m week
36 (2013)

Totaal

t/m week
36 (2012)

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

-

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

 0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

 0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

 0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

 0

 0

1

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

 0

 0

0

0

0

Pest

 0

 0

0

0

0

Rabiës 

 1

 0

0

1

0

Tuberculose

70

 71

52

586

614

 

 

 

 

 

 

Groep B2


       

Buiktyfus

1

6

9
23

13

Cholera

0
0
0
0
3

Hepatitis A

7

2

14

62

59

Hepatitis B acuut

8

8
4
101
114

Hepatitis B chronisch

84

75

62

784

947

Hepatitis C acuut

2
6
2
40
49

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6
11

7

181

140

Kinkhoest

201
205
153
2108
11594

Mazelen

543
516

326

1568

41

Paratyfus A

0

1

1

11

17

Paratyfus B

1
3

1

9

10

Paratyfus C

0

0

0

1

2

Rubella

48

5

0
57

1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

83
85

113

561

519

Shigellose

33

41
36
311

430

Voedselinfectie

6
2
6
31
28
   
     

Groep C

 
     

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

26

9

13

152

376

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

1
0

4

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

1

2

4

19

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

2
2
15

15

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2
0
0
24

30

Legionellose

32

25
52

200

190

Leptospirose

3

4

2
17

16

Listeriose

8

8

6

49

48

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

1

0

0
7
2

Malaria

18
7
15
98
136

Meningokokkenziekte

9
5
1
80
74

Psittacose

4

2

3

35

33

Q-koorts

1

0

0

15

62

Tetanus

1

0

0

1

1

Trichinose

0

0

0

 0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

 0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

2

0

0

 12

26

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

 0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.