Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

t/m week
36; 2014

Totaal

t/m week
36; 2013

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

2

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

1

1

1

Tuberculose

64

80 

50

600 
647 
           

Groep B2     

Buiktyfus

2

0


15 

24

Cholera

0


1
0

Hepatitis A

4


5

23 

64

Hepatitis B acuut
69 
104 

Hepatitis B chronisch

71 
49 
28

616

827

Hepatitis C acuut
35 
41 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

13 
7
102 
178 

Kinkhoest

660 
633 
315 
4623
2358

Mazelen

0

130

1646 

Paratyfus A

0

0


11

Paratyfus B

0
0

1

3

12 

Paratyfus C

0

0
0
0

1

Rubella

1 0
0
2
57

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

63 
84 

39

410 

594

Shigellose

23 
27 
16 
197 
325 

Voedselinfectie

3

2 14 
27 
   
     

Groep C

 Antrax

0

0

0

0

0

Bof

2

0

2

35 

151

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

0
0

0

6

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

2

1

17 

3

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3


0 11

13

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)0
21 
24

Legionellose

29 
42

168

193 

Leptospirose


12 
3
26 
19 

Listeriose


8

8

60

48 

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0
0

Malaria

39 
25 
18 196
105 

Meningokokkenziekte

4
7

48 
83 

Psittacose


0


26

40 

Q-koorts

3

1

0

13

15

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

0

0

5

19 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infect0ieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en ingevoerd in Osirisinformation system-AIZ en geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.


Bron: Osiris-AIZ. Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.