Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week
4; 2015

Totaal

t/m week
4; 2014

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

42
64
57
46
78
 
Groep B2   

Buiktyfus

0

0
0
0

3

Cholera

1
0
0
0
0

Hepatitis A

21

8

3

2
3

Hepatitis B acuut

11
7
3
2
8

Hepatitis B chronisch

81
52
17
13
66

Hepatitis C acuut

2
2
1
1
4

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11
18
10
10
13

Kinkhoest

607
508
182
147
365

Mazelen

0
0
0

0

37

Paratyfus A

2

0
0
0
0

Paratyfus B

0
0

0

0

1

Paratyfus C

0
0
0
0
0

Rubella

0
0
0
0
0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

43
33
19
13

36

Shigellose

25
13
8
7
18

Voedselinfectie

2
4
1
0
3
 


   

Groep C

 Antrax

0

0

0

0
0

Bof

0

0

0

0

10

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

1
0

0

0

Cikungunya^

0

0

0

0

0

Dengue^

0

0

0

0

0

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

2

0

0
1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2
1
1

3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5
4
1
1
3

Legionellose

10
13
6

6

10

Leptospirose

5
0
1
1
1

Listeriose

3

6

3

2

11

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

2

0

0
0
0

Malaria

17
10
6
6
12

Meningokokkenziekte

4
7
1
1
5

Psittacose

2
0
0
0
2

Q-koorts

1

1

0
0
0

Tetanus

0

0

1

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0
0

0

0

3

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst' en
ingevoerd in Osirisinformation system-AIZ en geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze
datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is
onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer
laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.