Overzicht meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 40, 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

t/m week 
40 (2013)

Totaal

t/m week 
40 (2012)

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

-

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

1

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

73

56

59

692

801

           

Groep B2


       

Buiktyfus

7

9

0 24 

17 

Cholera

0
0
0
0
3

Hepatitis A

2

15 

18

81 

82

Hepatitis B acuut

9


5 107 
127

Hepatitis B chronisch

75

74 

62

864

1046

Hepatitis C acuut
41 
54 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11 

5

186 

144

Kinkhoest

241 
228 
141 
2377 12778 

Mazelen

518 
367 

353

1962

50 

Paratyfus A

1

1

1

12 

22

Paratyfus B0

12

13 

Paratyfus C

0

0

0

1


Rubella

5

0


58 

1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

87 
117 

78

647 

730

Shigellose

40

42 
15 
332 

527

Voedselinfectie


6 1 33 
31 
   
     

Groep C

 
     

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

0

14

13

166 

390

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

2

0
0

5

2

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

2

0

4

20

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2

14 

19

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)


0
0
24

30

Legionellose

25

54 
55 

256

234

Leptospirose


5

2
22 

31

Listeriose

8

6

7

56

50 

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

1

2

Malaria

9
17 
11 
113 
159 

Meningokokkenziekte

5
5
86 
86 

Psittacose

3

3

4

39

35

Q-koorts

0

0

1

16

64 

Tetanus

0

0

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

2

0

0

12

28

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.