Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 41-44

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

t/m week
52; 2013

Totaal

t/m week
52; 2012

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

1

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

68

55

46

867

1004
           

Groep B2


       

Buiktyfus

0

0

0 24

19

Cholera

0
0
0
0
3

Hepatitis A

14

7

0

103

125

Hepatitis B acuut

10

8
5
127
189

Hepatitis B chronisch

75
57

14

1016

1344

Hepatitis C acuut

6
4
1
55
63

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

5
5

5

194

180

Kinkhoest

224
161
74
3074
14930

Mazelen

367
150

46

2603

50

Paratyfus A

0

0

4

15

26

Paratyfus B

1
1

0

15

19

Paratyfus C

0

0

0

1

3

Rubella

1

0

0
58

1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

76
39

13

788

939

Shigellose

55
27
9
443

771

Voedselinfectie

1
2
0
35
45
   
     

Groep C

 
 
 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

18

12

5

205

412

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

0
0

5

3

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

4

24

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3

2
0
18

22

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

0
2
2
28

44

Legionellose

19

13
5

298

313

Leptospirose

2

1

0
26

45

Listeriose

9

3

1

72

72

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

1

0

0
11
2

Malaria

10
17
9
151
209

Meningokokkenziekte

8
7
2
104
111

Psittacose

4

0

0

44

48

Q-koorts

0

1

0

17

68

Tetanus

0

0

0

1

2

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

14

38

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.