Jongeren uitgenodigd voor vaccinatie en hun ouders

Vanaf oktober 2018 en in 2019 ontvangen jongeren geboren in 2001 t/m 2005 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken-ACWY. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt het belangrijk om jongeren en hun ouders goed te kunnen ondersteunen in hun behoefte aan informatie over deze vaccinatie. Met het PIOM-onderzoek (passende informatie over meningokokken) hopen wij meer inzicht te krijgen in de informatiebehoeften over deze vaccinatie.

Zorgprofessionals met adviesrol

Als jongeren en hun ouders vragen hebben over meningokokken en/of de vaccinatie komen ze mogelijk bij huisartsen, jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen voor advies. Wij willen graag inzicht krijgen in de advisering van deze zorgprofessionals en eventuele wensen voor aanvullende informatie over meningokokken en vaccinatie.

Opzet onderzoek: interviews en vragenlijsten

Het PIOM-onderzoek bestaat uit interviews met jongeren die uitgenodigd worden voor vaccinatie tegen meningokokken-ACWY en hun ouders, huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. De interviews vonden plaats in april en mei 2018. Met online vragenlijsten in de zomer van 2018 zal worden gekeken of de resultaten van de interviews ook gelden onder een grotere groep mensen.

Resultaten

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij de communicatie door het RIVM over meningokokken en vaccinatie tegen meningokokken-ACWY evalueren en mogelijk verbeteren. De resultaten worden verder gebruikt voor publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. 

Contact 

piom.onderzoek@rivm.nl

Dit PIOM-onderzoek maakt deel uit van het project No Panic. Dit project is onderdeel van het speerpunt Risicocommunicatie uit het  Strategisch Pogramma RIVM