Algemene bevolking

15,8 procent

van de mensen van 12 jaar en ouder voelde zich door emotionele problemen beperkt bij werk of andere dagelijkse bezigheden in de afgelopen 4 weken

Verslagjaar: 2022
Bron: Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen dat door emotionele probleem in de afgelopen 4 weken minder bereikt heeft bij werk of andere dagelijkse bezigheden dan ze zouden willen.

Geslacht

Sla de grafiek Beperkt voelen door emotionele problemen over en ga naar de datatabel

Van de mensen van 12 jaar en ouder voelde 13,4% van de mannen zich door emotionele problemen beperkt bij werk of andere dagelijkse bezigheden in de afgelopen 4 weken. Voor vrouwen is dit cijfer 18,2%.

Leeftijd

Sla de grafiek Beperkt voelen door emotionele problemen over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat door emotionele problemen zich beperkt voelde bij werk of andere dagelijkse bezigheden in de afgelopen 4 weken, varieert tussen leeftijdsgroepen van 8,0% (65 t/m 74 jaar) tot 24,3% (20 t/m 29 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Beperkt voelen door emotionele problemen over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat door emotionele problemen zich beperkt voelde bij werk of andere dagelijkse bezigheden in de afgelopen 4 weken, varieert tussen opleidingsniveaus (hoogst voltooide opleiding) van 14,2% (havo hoger algemeen vormend onderwijs (hoger algemeen vormend onderwijs), vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)) tot 17,0% (wo, mater, doctor).

Bron
Gezondheidsenquête, CBS
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Trend

Sla de grafiek Beperkt voelen door emotionele problemen over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat door emotionele problemen zich beperkt voelde bij werk of andere dagelijkse bezigheden in de afgelopen 4 weken, varieert in de periode 2020-2022 van 14,2% (2020) tot 16,4% (2021).

Bron
Gezondheidsenquête, CBS
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Het percentage mensen dat 'ja' antwoordt op de vraag 'Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen?'. Antwoordmogelijkheden: ‘ja’ of ‘nee’.