Jongvolwassenen

81,1 procent

van de jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) is voldoende weerbaar

Verslagjaar: 2022
Bron: Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en RIVM

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een gemiddelde schaalscore hoger dan 3 aan de hand van 8 uitspraken over opkomen voor jezelf en het maken van keuzes.

Geslacht

Sla de grafiek Weerbaarheid over en ga naar de datatabel

Van de jongvolwassen mannen (16 t/m 25 jaar) is 86,7% weerbaar. Voor jongvolwassen vrouwen is dit 76,0%.

Leeftijd

Sla de grafiek Weerbaarheid over en ga naar de datatabel

Het percentage jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) dat weerbaar is, varieert tussen leeftijdsgroepen van 80,2% (16-18 jaar) tot 81,3% (21- 25 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Weerbaarheid over en ga naar de datatabel

Het percentage jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) dat weerbaar is, varieert tussen opleidingsniveaus van 75,9% (laag opleidingsniveau) tot 82,0% (hoog opleidingsniveau).

  • Opleidingsniveau:
    • Laag (basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo hoger algemeen vormend onderwijs (hoger algemeen vormend onderwijs)/ vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1)
    • Middelbaar (bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4)
    • Hoog ( hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) of wo)

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, GGD'en en RIVM
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Onregelmatig

Tekst lokaal

Per  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage jongvolwassenen dat weerbaar is van 77 tot 84,5%. Meer gegevens zijn te vinden door op de regiokaart te klikken.

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, GGD'en en RIVM
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Onregelmatig

Weerbaarheid is gemeten middels 8 uitspraken over opkomen voor jezelf en het maken van keuzes op een 5-puntsschaal (helemaal oneens - oneens - niet eens, niet oneens - eens - helemaal eens). Over de 8 uitspraken wordt een gemiddelde score berekend van 1 t/m 5. Een gemiddelde score van 1 t/m 3 betekent onvoldoende weerbaar en een gemiddelde score van meer dan 3 t/m 5 betekent voldoende weerbaar.

Deze vragen zijn afgeleid van de vragenlijst uit de studie 'Weerbaar en Divers' (2009) van de Inspectie van het Onderwijs.