Kinderen

53,9 procent

van de leerlingen van groep 8 basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) heeft meestal of altijd vertrouwen in eigen bekwaamheid om met problemen om te gaan

Verslagjaar: 2021
Bron:  HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-BO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een gemiddelde score  van 3,5 of hoger op 2 vragen over het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om met problemen om te gaan.

Geslacht

Sla de grafiek Zelfbekwaamheid om met eigen problemen om te gaan over en ga naar de datatabel

Van de jongens in groep 8 van het basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) is 58,2% zelfbekwaam om met problemen om te gaan. Voor de meisjes is dit 49,6%

Bron
HBSC-BO,  Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Het percentage mensen met een gemiddelde score van 3,5 of hoger op 2 vragen met 5 antwoordmogelijkheden, variërend van (1) ‘nooit’ tot (5) ‘altijd’: ‘Hoe vaak vind je een oplossing voor een probleem als je daar echt je best voor doet?’ en ‘Hoe vaak lukt het je om te doen wat je van plan was?’.