Studenten

59 procent

van de studenten in het hoger onderwijs heeft burn-out klachten*

 

*In de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs wordt deze indicator omschreven als ‘emotionele uitputtingsklachten’.

Verslagjaar: 2023
Bron: Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage met studiegerelateerde burn-outklachten aan de hand van 5 stellingen over emotionele uitputtingsklachten door studie, volgens een aangepaste subschaal van de MBI-SS. 

Gender

Sla de grafiek Burn-out klachten over en ga naar de datatabel

Van de mannelijke studenten in het hoger onderwijs heeft 53% burn-out klachten. Voor vrouwelijke studenten is dit cijfer 63%. Voor studenten die hun gender aangeven als anders is dit 76%.

Leeftijd

Sla de grafiek Burn-out klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage studenten in het hoger onderwijs met burn-out klachten varieert tussen leeftijdsgroepen van 46% (≥ 30 jaar) tot 65% (26-29 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Burn-out klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage studenten in het hoger onderwijs met burn-outklachten varieert tussen opleidingsniveaus van56% (Hbo) tot 62% (Wo).

Bron
 Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
tweejaarlijks

Het percentage met studiegerelateerde burn-outklachten, gemeten met een subschaal van de MBI-SS (Maslach Burnout Inventory-Student Survey). Voor studenten is deze schaal is aangepast zodat deze op de studie betrekking heeft (in plaats van op het werk) en wordt ook wel ‘emotionele uitputtingsklachten’ genoemd. Er zijn 5 stellingen voorgelegd met daarbij de vraag in hoeverre ze van toepassing waren, zoals ‘Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn studie’. 7 antwoordcategorieën variëren van ‘nooit’ (1) tot ‘elke dag’ (7). De continue variabele is een gemiddelde score over de 5 items. Er is een afkapwaarde van lager dan 3,3 voor de dichotome variabele gebruikt die oorspronkelijk gebaseerd is op het hoogste deciel van de scoreverdeling van de UBOS (Utrechtse Burn-Out Schaal), de Nederlandse versie van de MBI.