Studenten

6,7

is de gemiddelde score op een schaal van 0 t/m 10 die studenten in het hoger onderwijs aan hun leven geven

Verslagjaar: 2023
Bron: Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit betreft de gemiddelde score op een schaal van 0 (slechtste leven dat ik me kan voorstellen) t/m 10 (beste leven dat ik me kan voorstellen) voor de mate van tevredenheid over het huidige leven volgens de Cantril ladder.

Gender

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Van de mannelijke studenten in het hoger onderwijs is 6,7 de gemiddelde score dat zij aan hun leven geven. Voor vrouwelijke studenten is dat 6,6. Voor studenten die hun gender aangeven als anders is dit 5,9.

Leeftijd

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

De gemiddelde score die studenten in het hoger onderwijs aan hun leven geven varieert tussen leeftijdsgroepen van 6,3 (26-29 jaar) tot 6,8 (30 jaar en ouder).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

De gemiddelde score die studenten in het hoger onderwijs aan hun leven geven varieert tussen opleidingsniveau van 6,6 (hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)) tot 6,7 (wo)

Bron
 Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
tweejaarlijks

Dit betreft de gemiddelde score in antwoord op de vraag 'Hoe voel jij je over je leven?'. Een 0 staat voor 'het slechtste leven dat je je kunt voorstellen' en een 10 voor 'het beste leven dat je je kunt voorstellen' volgens de Cantril ladder.