Werkenden

20,0 procent

van de werknemers (15 t/m 74 jaar) heeft burn-out klachten*

Verslagjaar: 2022 
Bron:  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), TNO

 

11,7 procent 

van de zelfstandig ondernemers (15 jaar en ouder) heeft burn-out klachten*

Verslagjaar: 2023
Bron:  Zelfstandigen Enquête Arbeidsomstandigheden, CBS, TNO

 

*In de NEA en de ZEA wordt deze indicator omschreven als ‘werkgerelateerde psychische vermoeidheid’.

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage dat gemiddeld enkele keren per maand of vaker werkgerelateerde burn-outklachten heeft aan de hand van 5 uitspraken over psychische vermoeidheid door werk volgens een subschaal van de UBOS.

Geslacht

Sla de grafiek Burn-out klachten over en ga naar de datatabel

Van de mannelijke werknemers (15 t/m 74 jaar) heeft 18,3% burn-out klachten. Voor vrouwelijke werknemers is dit 21,9%.

Van de mannelijke zelfstandig ondernemers (15 jaar en ouder) heeft 11,2% burn-out klachten. Voor vrouwelijke zelfstandig ondernemers is dit 12,7%.

Leeftijd

Sla de grafiek Burn-out klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage werknemers (15 t/m 74 jaar) met burn-out klachten varieert tussen leeftijdsgroepen van 8,2% (65 t/m 74 jaar) tot 26,6% (25 t/m 34 jaar).

Het percentage zelfstandig ondernemers (15 jaar en ouder) met burn-out klachten varieert tussen leeftijdsgroepen van 4,1% (65 jaar en ouder) tot 19,4% (25 t/m 34 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Burn-out klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage werknemers (15t/m 74 jaar) met burn-outklachten varieert tussen opleidingsniveaus van 17,6% (t/m vbo) tot 21,9% (hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs), wo).

Het percentage zelfstandig ondernemers (15 jaar en ouder) met burn-outklachten varieert tussen opleidingsniveaus van 10,0% (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs), havo hoger algemeen vormend onderwijs (hoger algemeen vormend onderwijs), vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)) tot 13,9% (t/m vmbo).

Bron
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, CBS, TNO
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

 

Bron
Zelfstandigen Enquête Arbeidsomstandigheden, CBS, TNO
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Tweejaarlijks

Trend

Sla de grafiek Burn-out klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage werknemers (15 t/m 74 jaar) met burn-outklachten varieert in de periode 2014-2022 van 13,4% (2015) tot 20,0% (2022).

Het percentage zelfstandig ondernemers (15 jaar en ouder) met burn-outklachten varieert in de periode 2015-2023 van 7,5% (2015) tot 11,7% (2023).

Bron
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, CBS, TNO
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

 

Bron
Zelfstandigen Enquête Arbeidsomstandigheden, CBS, TNO
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Tweejaarlijks

Percentage werknemers en zelfstandig ondernemers met werkgerelateerde psychische vermoeidheid. Dit wordt gemeten aan de hand van de uitspraken: "Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk", "Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg", "Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk", "Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken" en "Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk". De zeven antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld over de 5 uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als werkgerelateerde psychische vermoeidheid. De 5 uitspraken zijn afgeleid van de Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS).