Een recente publicatie van Lönnstedt en Eklöv over schadelijke effecten van plasticvervuiling op vissen is door Science, op aanbeveling van de Central Ethical Review Board in Sweden, op 3 mei 2017 ingetrokken. De studie werd eerder door Science als baanbrekend beschouwd omdat bij realistische microplastic concentraties effecten konden worden aangetoond op het functioneren van baarzen (Perca fluviatilis).

Tot nu toe konden effecten alleen aangetoond worden bij veel hogere concentraties dan normaal in het milieu voorkomen. Met het intrekken van de studie zijn de effecten van microplastics bij realistische concentraties nog steeds niet aangetoond.

De redenen dat de studie is ingetrokken waren

  • het ontbreken van toestemming voor de experimenten door een ethische commissie
  • ontbreken van originele ruwe data
  • grote onduidelijkheid over de wijze waarop de experimenten zijn uitgevoerd.

Het op 3 juni 2016 verschenen artikel beschreef de invloed van verschillende concentraties microplastic op het uitkomen van baarzeneitjes en de ontwikkeling van baarzenlarven. De baarzen prefereerden 0.09 millimeter polystyreen deeltjes deeltjes boven hun natuurlijke dieet van Artemia garnaaltjes. Bij hogere concentraties microplastic in het water kwamen er minder eitjes uit, waren er meer larven inactief en vielen ze eerder ten prooi aan hun natuurlijke vijand de snoek.

Lees meer:

Artikel: Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology.

Science: A groundbreaking study on the dangers of ‘microplastics’ may be unraveling

NRC Nationaal Referentie Centrum (Nationaal Referentie Centrum): Onderzoek naar gevolgen van plasticvervuiling ‘deugt niet’