Microbeads zijn plastic deeltjes die gebruikt worden in verzorgingsproducten en via deze route in het milieu terechtkomen. Ze zijn gemaakt van slecht afbreekbare plastics zoals polyethyleen of PET. Wanneer deze deeltjes gemaakt worden van natuurlijke materialen of biologisch afbreekbaar plastic, zou dit een minder milieubelastend alternatief kunnen zijn.

Onderzoekers hebben voor verschillende deeltjes bepaald hoe snel zij afbreken door micro-organismen afkomstig uit een zuiveringsinstallatie. De deeltjes tussen 125 en 500 micrometer groot en gemaakt van PHBV -foam (een afbreekbaar synthetisch polymeer), jojoba was, bijenwas of rijstvezels braken voor meer dan 60% af binnen 28 dagen. Dit betekent dat ze volgens de REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) criteria als goed afbreekbaar, niet-persistent worden beschouwd.

Deeltjes van stearyl stearate, bosbessenzaden of walnootschillen, braken slechts voor respectievelijk 50%, 21% en 3% af binnen die tijdsperiode.

Lees meer

Studie: Assessing the biodegradability of microparticles disposed down the drain.