Het beter omgaan met plastic is een essentieel onderdeel van de overgang naar een circulaire economie. Daarom gaat de Kamerbrief die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat over circulaire economie voor een belangrijk deel over plastic. Het gaat hierbij zowel om het tegengaan van de negatieve impact van plastic producten op het milieu als het tegengaan van plasticgebruik.

De staatssecretaris benoemt onder andere de volgende maatregelen in haar Kamerbrief van eind juni:

Verantwoordelijkheid producenten

Het kabinet kijkt hoe producenten meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de problematiek. Een eerste stap hierin is een Green Deal met festivals om afvalstromen op festivals te beperken, beter te scheiden en beter te verwerken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van herbruikbare bekers in plaats van wegwerpbekers. Ook wil het kabinet met horecaketens afspraken maken over het terugdringen van wegwerpproducten. 

Verbod toegevoegde plastics

De Europese Commissie heeft een verbod aangekondigd voor bewust toegevoegde microplastics en voor zogenaamde ‘oxo-degradeerbare’ plastics. Het Kabinet ondersteunt de Europese Commissie bij de implementatie van dit voornemen. In Nederland heeft de industrie alternatieven gevonden voor de toevoeging van plastics aan producten, zoals cosmetica. Voor cosmetica werkt het Kabinet samen met lidstaten om te komen tot een snel Europees verbod. 

Bandenspanning

Autobandenslijtage is één van de grootste bronnen van microplastics. Daarom wil het kabinet dat automobilisten informatie krijgen over bandenspanning. 

Internationaal: alternatieven voor kleine verpakkingen

Vanwege de vervuiling van stedelijke delta’s en oceanen staan kunststoffen internationaal hoog op de agenda. Zo zoekt Nederland met de Indonesische overheid, het Wereldnatuurfonds en bedrijven als Unilever, FrieslandCampina, Danone en Indofood naar alternatieve oplossingen voor kleine plastic verpakkingen.

Tegengaan éénmalig gebruik

Het kabinet is verheugd dat de Europese Commissie een conceptrichtlijn heeft gepubliceerd voor het tegengaan van eenmalig te gebruiken plastic producten die na afdanking vaak zwerfvuil worden. Het voorstel geeft een raamwerk voor het verbieden van een aantal ongewenste producten. Het kabinet zal de Commissie steunen in haar streven om de gewenste Europese kaders snel ingevoerd te krijgen.