Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een Kamerbrief toegezegd: ‘Het kabinet zorgt dat de automobilist informatie krijgt over banden en bandenspanning. Het promoten van een systeem waarmee elke automobilist de spanning van zijn autobanden kan controleren, is daarbij een mogelijkheid. Deze maatregel heeft namelijk het grootste reductiepotentieel.’ Nederland zal zich inzetten voor gezamenlijke Europese actie met betrekking tot een norm voor slijtage en een bandenlabel.

Hierbij sluit de staatssecretaris aan bij een rapport van het RIVM, waaruit bleek dat vooral preventieve maatregelen effectief lijken om de uitstoot van slijtagedeeltjes te verminderen. In dit rapport staat dat maatregelen die de bandenspanning optimaliseren, zoals controlesystemen, de uitstoot van microplastics sterk kunnen verminderen. Ook stelde het RIVM dat de informatievoorziening over de slijtagegevoeligheid van verschillende soorten banden kan worden verbeterd.

Arcadis verkende in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de maatschappelijke effecten van drie mogelijke beleidsmaatregelen uit het rapport:

  • een wettelijke drempelwaarde voor bandenslijtage,
  • een uitbreiding bandenlabel met slijtage-indicator,
  • een verplichting tot het uitrusten van auto’s met bouwjaar voor 2014 met een bandenspanningscontrolesysteem.

Uit de verkenning komt naar voren dat belangrijke informatie voor het uitvoeren van een volledige kosteneffectiviteitsanalyse nog niet voorhanden is in de bandensector. Vooralsnog ontbreekt een eenduidige definitie van slijtage en inzicht in de relatie tussen slijtage en andere aspecten van de band.