RIVM verkent de problematiek van microplasticvezels die vanuit wasmachines, via het riool in het milieu terechtkomen. Als onderdeel van deze verkenning vragen we betrokken burgers en stakeholders welke risico’s en oplossingen zij zien voor deze problematiek. Met de bijgevoegde vragenlijst peilen wij de perceptie van de problematiek.

Doe mee en vul hier de vragenlijst in.

Uit recent onderzoek blijkt dat aanzienlijke hoeveelheden microplastic vezels vrijkomen in de gebruiksfase van kleding. Hoewel de effecten van de deeltjes voor mens en milieu nog onduidelijk zijn, is het wenselijk de emissies uit voorzorg terug te dringen. Oplossingen zouden zowel kunnen liggen in de productiefase, de gebruiksfase (slijtage, wassen) en de rioolwaterzuivering. 

Populaire weergave van de problematiek: The Story of Microfibres.

Eind dit jaar levert het RIVM een overzichtspaper op met de laatste inzichten over:

  • aard, omvang en verspreiding van de emissies van microplastic vezels uit kledingtextiel
  • effecten van microplastic textielvezels 
  • technische mogelijkheden om het vrijkomen van microplastics uit kleding tegen te gaan, zowel preventief (bijvoorbeeld met materiaalinnovatie) als in de reinigingsfase (end-of-pipe).

Input gevraagd

Wij vragen betrokkenen om inzichten, oplossingen en zorgen via deze vragenlijst met ons te delen.