Milieukwaliteit lokaal bekeken

De MGR MilieuGezondheidsRisico-tool (MilieuGezondheidsRisico-tool) kan gebruikt worden om risico’s tot op de schaal van een woning weer te geven. De gegevens zijn naar wens door te trekken op een groter gebied, bijvoorbeeld voor de hele wijk, gemeente of provincie. Lokale verschillen in milieukwaliteit kunnen zo onderling worden vergeleken.

Ziektelast milieurisico’s in beeld

De MGR is gebaseerd op de DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)-methode (Disability Adjusted Life Years) en geeft het risico op de ziektelast door omgevingsfactoren weer als percentage van de totale te verwachten ziektelast. DALY wordt vaak gebruikt in de publieke gezondheidssector in Nederland. Deze methode combineert het totaal aantal verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte met het totaal aantal ziektejaren (gewogen naar de ernst van de aandoening). De DALY-methode is oorspronkelijk ontwikkeld door de Wereldbank en is omarmd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Naast de DALY’s bouwt de MGR voort op ervaringen met GES Gezondheidkundige Evaluatie Schiphol (Gezondheidkundige Evaluatie Schiphol) (Gezondheid Effect Screening), welke door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en wordt gebruikt voor het in beeld brengen van milieurisico’s in gemeenten.

Bijdrage van lokale factoren

De MGR is uit te splitsen naar omgevingsfactor (bijvoorbeeld luchtverontreiniging of geluid), maar in principe ook naar omgevingsbron (bijvoorbeeld industrie of verkeer). Dit geeft gebruikers inzicht in de mate waarin lokale factoren bijdragen aan de MGR, wat concrete handvatten biedt voor maatregelen in de leefomgeving.