Het RIVM wil de MGR MilieuGezondheidsRisico-tool (MilieuGezondheidsRisico-tool) uitbreiden met andere omgevingsfactoren, bijvoorbeeld met aspecten die de gezondheid in positieve zin kunnen beïnvloeden, zoals stimulatie van bewegen en de aanwezigheid van groen. Door meer omgevingsfactoren op te nemen, kan de MGR in complexe situaties gebruikt worden voor de afweging van risico’s voor de gezondheid door omgevingsfactoren. Na verdere ontwikkeling kan de MGR gebruikt worden in een bredere afweging, samen met indicatoren voor duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheidsbevordering.