1. Het percentage 75-plussers met een goede kwaliteit van leven

68%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 02-2019 t/m 01-2020

Monitor 2019: 65%

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat een goede kwaliteit van leven ervaart is 68%. Deze indicator is gebaseerd op de groep 75-plussers die een 7 of hoger als gemiddeld rapportcijfer geven voor hun kwaliteit van leven, op basis van 21 stellingen. Een gemiddeld cijfer van een 7 of hoger laat zien dat iemand een goede kwaliteit van leven ervaart.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Het percentage is gebaseerd op de ervaren kwaliteit van leven vóór het uitbreken van de coronacrisis.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze overall indicator geeft inzicht in de uitwerking van het Programma Langer Thuis.

Verdieping

Het percentage 75-plussers dat hun kwaliteit van leven een 6 of lager geeft is 32% (tabel 1). Gemiddeld beoordelen de thuiswonende 75-plussers hun kwaliteit van leven met een 7,0 (tabel 2). Kwaliteit van leven is gebaseerd op 21 vragen en stellingen verdeeld over vier onderdelen:

  • Hoe gaat het met mensen in het dagelijks leven?
  • Hoe ervaren zij hun gezondheid?
  • Hoe waarderen mensen hun omgeving daarbij?
  • Hoe waarderen mensen hun zorg daarbij?

Tabel 1: Onderverdeling van kwaliteit van leven rapportcijfers in percentages.

Cijfer Mijn kwaliteit van leven (n=3.383)
Cijfer 1 t/m 4 4,4%
Cijfer 5 of 6 27,7%
Cijfer 7 t/m 10 67,9%

 

Tabel 2: Gemiddelde rapportcijfers op kwaliteit  van leven onderdelen.

Kwaliteit van leven Cijfer
Dagelijks leven 6,9
Gezondheid 7,0
Omgeving 7,7
Zorg 6,2
Mijn kwaliteit van leven 7,0

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend zorglandschap. Beleidsrapportage 8. Mei 2020.

1a. Het rapportcijfer dat 75-plussers in Europa geven voor tevredenheid met het leven

NL: 7,7

Bron: EU Europese Unie (Europese Unie)-SILC
Jaar: 2018

Monitor 2019: nvt

Beschrijving

De uitdaging waar Nederland voor staat – een vergrijzende bevolking die graag zo lang mogelijk mee wil blijven doen – wordt ook door andere landen ervaren. Het uitwisselen van kennis en kunde met andere landen op het vlak van ouderenzorg kan leiden tot vernieuwende inzichten. In de Monitor Langer Thuis 2019 werd daarom aanbevolen om een aantal uitkomstindicatoren aan de indicatorenset toe te voegen dat gebruikt kan worden voor internationale vergelijking, zoals overall life satisfaction, informal care giving, en satisfaction with living environment.

In 2018 gaven Nederlandse 75-plussers de tevredenheid met hun leven het rapportcijfer 7,7 op een schaal van 0 tot 10 (tabel 1). Nederland bevindt zich daarmee bovenin de middenmoot. Gemiddeld geven Europese 75-plussers de tevredenheid met hun leven het rapportcijfer 6,9 (EU Europese Unie (Europese Unie)-28). Sinds 2005 voert het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) het onderzoek ‘European Union - Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)’ uit. Jaarlijks bevat de EU-SILC-steekproef circa 10 duizend steekproefpersonen. EU-SILC wordt op basis van een Europese verordening in alle EU-lidstaten uitgevoerd in opdracht van Eurostat. Het voornaamste doel van het onderzoek is het leveren van internationaal vergelijkbare gegevens over inkomen en sociale uitsluiting.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft een beeld waar Nederlandse 75-plussers internationaal staan ten aanzien van tevredenheid met hun leven. Het past bij de uitwerking van het overall doel van het Programma Langer Thuis: ouderen kunnen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven.

Verdieping

In de periode 2013-2018 is het rapportcijfer dat Nederlandse 75-plussers geven voor de tevredenheid met hun leven afgenomen van 7,9 naar 7,7. Slechts zeven andere landen hadden in die periode ook te maken met een afname: Zwitserland, Denemarken, Zweden, Duitsland, Slowakije, Kroatië en Litouwen. Het Europese gemiddelde (EU-28) is in die periode toegenomen van 6,8 naar 6,9.

Tabel 1: Rapportcijfers van Europese 75-plussers voor tevredenheid met het leven, gemeten in 2013 en 2018.

Land 2013 2019 Land 2013 2018

EU-28

6,8

6,9

Tsjechië

6,5

6,7

Zwitserland

8,4

8,3

Spanje

6,4

6,7

Denemarken

8,3

8,1

Cyprus

6,0

6,7

IJsland

8,1

 

Italië

6,3

6,6

Noorwegen

7,9

8,1

Slovenië

6,4

6,6

Ierland

7,8

8,0

Estland

6,0

6,5

Finland

7,7

7,9

Roemenië

6,1

6,3

Ver. Koninkrijk

7,5

7,9

Letland

6,0

6,1

Zweden

8,1

7,8

Griekenland

5,5

5,9

Nederland

7,9

7,7

Slowakije

6,1

5,9

Oostenrijk

7,6

7,6

Litouwen

6,1

5,8

Luxemburg

7,3

7,5

Portugal

5,6

5,8

België

7,4

7,4

Hongarije

5,6

5,6

Malta

7,0

7,3

Kroatië

6,0

5,3

Polen

6,9

7,3

Turkije

5,5

 

Duitsland

7,5

7,2

Servië

4,6

5,0

Frankrijk

6,7

6,8

Bulgarije

3,8

4,1

Referenties

Eurostat. EU-SILC. Mei, 2020.