Resultaten Monitor Langer Thuis 2020, uitgesplitst naar actielijn

Overall indicator: Kwaliteit van leven

Overall indicator:
Kwaliteit van Leven

Resultaten actielijn 1

Resultaten actielijn 1:
Ondersteuning en zorg thuis

resultaten actielijn 2

Resultaten actielijn 2:
Mantelzorg en vrijwilligers in zorg & welzijn

Resultaten actielijn 3

Resultaten actielijn 3:
Wonen