1. Het percentage 75-plussers met een goede kwaliteit van leven

65%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 2014 tm 2019

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat een goede kwaliteit van leven ervaart is 65%. Deze indicator is gebaseerd op een gemiddeld rapportcijfer voor kwaliteit van leven, op basis van 21 stellingen. Een gemiddeld cijfer van een 7 of hoger laat zien dat iemand een goede kwaliteit van leven ervaart.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze overall indicator geeft inzicht in de uitwerking van het Programma Langer Thuis.

Verdieping

Het percentage 75-plussers dat hun kwaliteit van leven een 6 of lager geeft is 35% (tabel 1). Gemiddeld beoordelen de thuiswonende 75-plussers hun kwaliteit van leven met een 6,8 (tabel 2). De stellingen zijn onderverdeeld in vier deelgebieden: Dagelijks leven, Gezondheid, Omgeving en Zorg. In de vier deelgebieden scoort Omgeving het hoogst met gemiddeld rapportcijfer van een 7,6 en Zorg het laagst met gemiddeld een 6,1.

Tabel 1: Onderverdeling van kwaliteit van leven rapportcijfers in percentages.

Cijfer Mijn kwaliteit van leven (n=10.650)
Cijfer 1 t/m 4 4,5%
Cijfer 5 of 6 30,7%
Cijfer 7 t/m 10 64,8%

Tabel 2: Gemiddelde rapportcijfers op kwaliteit van leven onderdelen.

Kwaliteit van leven Cijfer
Dagelijks leven 6,9
Gezondheid 6,8
Omgeving 7,6
Zorg 6,1
Mijn kwaliteit van leven 6,8

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend zorglandschap. Beleidsrapportage 7, april 2019.