18. Het aantal bereikte mantelzorgers via bewustwordingsactiviteiten

580

Bron: NEW AMS Antimicrobial Stewardship (Antimicrobial Stewardship)/ HagensPR
Jaar: 2019

Beschrijving

In 2018 zijn er negen meet-ups georganiseerd met in totaal 580 deelnemers. Er zijn zeven meet-ups door het hele land georganiseerd en twee specials. De meet-ups vonden plaats in Groningen, Maastricht, Den Bosch, Barendrecht, Arnhem, Amsterdam Centrum en Amsterdam Zuid-Oost. De specials vonden plaats bij de gemeente Amsterdam en bij de Ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) (gezamenlijk; figuur 1). De meet-ups trokken ruim 500 belangstellenden; de specials zijn bezocht door zo’n 80 belangstellenden. Het doel was bijeenkomsten te organiseren waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ‘empoweren’.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 2: Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg.

Verdieping

Bovengenoemde bijeenkomsten waren bedoeld voor mantelzorgers, om met elkaar het gesprek te voeren over wat mantelzorg betekent, waar men behoefte aan heeft en welke ondersteuning er allemaal mogelijk is. Rode draad van het gesprek is de documentaire Moeder aan de lijn (https://www.human.nl/moederaandelijn.html), waarin drie mantelzorgers worden gevolgd in hun dagelijks leven. De documentaire werd op 8 oktober 2018 uitgezonden op NPONederlandse Publieke Omroep2 en o.a. vertoond op het Nederlands Film Festival en kreeg aanzienlijke aandacht in (online) media (tabel 1).

Figuur 1: Geografische spreiding van de door NEW AMS Antimicrobial Stewardship (Antimicrobial Stewardship) georganiseerde Meet-Ups (9).

Tabel 1: Publicatieoverzicht Moeder aan de lijn (Bron: NEW AMS/ HagensPR).

  Print (oplage) Online (uniek views) Social media (volgers) Radio / tv televisie (televisie) (luisteraars/ kijkers) Totaal
Bereik 9.307.813 267.450 2.407.164 420.500 12.402.927

Referenties

De Frank, I. Evaluatie ‘Moeder aan de lijn’. Hagens PR plaatsgebonden risico (plaatsgebonden risico), januari 2019.

HagensPR. Publicatie-overzicht ‘Moeder aan de lijn’. Januari 2018.