13. Het percentage overbelaste mantelzorgers

8,5%

Bron: SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG)
Jaar: 2016

Beschrijving

In totaal voelt ongeveer 8,5% van de mantelzorgers van 18 jaar en ouder zich overbelast door de zorgtaak (ongeveer 380.000 volwassenen). Onder de overbelaste mantelzorgers zijn de degenen die zorgen voor mensen met een terminale ziekte oververtegenwoordigd (ongeveer 30.000 personen), net als mantelzorgers van mensen met dementie of geheugenproblemen (ongeveer 110.000 personen) en mantelzorgers van mensen met een psychisch probleem (ongeveer 100.000 personen).

De ervaren belasting is vastgesteld door middel van een aantal stellingen (de Ediz-plus schaal). Deze vragen maken deel uit van uit de Enquête Informele Zorg van het SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau), die bij circa 2.700 mantelzorgers in 2016 werd afgenomen. De score op dit instrument bestaat uit de categorieën ‘Geen belasting’, ‘Lichte belasting’, ‘Matige belasting’ en ‘Ernstige belasting’. De categorie ernstige belasting wordt gezien als benadering van het concept ‘overbelast’ (de Boer et al., 2012).

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 2: Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg.

Verdieping

Vrouwen blijken zich vaker overbelast te voelen dan mannen (tabel 1) en onder jongvolwassen mantelzorgers (tot 35 jaar) komt overbelasting minder vaak voor dan onder mantelzorgers van oudere leeftijden (35 jaar en ouder).

Tabel 1: Percentage ernstig belaste mantelzorgers, naar leeftijd en geslacht 2016.

 

  Percentage
Totaal (mannen + vrouwen) 8,5
Mannen 6,8
Vrouwen 9,9
18-34 jaar 4,5
35-54 jaar 9,8
55-74 jaar 9,0
75-plus 9,6

Referenties

SCP. Voor elkaar? Stand van informele hulp in 2016. 19-12-2017.

Boer de A., Oudijk D., Timmermans J., Pot A.M. Ervaren belasting door mantelzorg; constructie van de EDIZ-plus. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG), 2012, 43, 2: 77-88.