13. Praktijkverhalen over hoe de aansluiting van de zorg functioneert

An en Annie

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl

Beschrijving

Een meerderheid van de 75-plussers geeft aan dat zij aansluiting van professionele zorg en ondersteuning ervaren en dat zij de professionele hulp krijgen die bij hen past. Echter een deel van de ouderen geeft aan dat zij moeite ervaren met de aansluiting van de professionele zorg en ondersteuning. Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl
verzamelt verhalen en ervaringen van mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers over hun dagelijks leven. Het verhaal van An (81) laat zien hoe zij aansluiting van de professionele zorg en ondersteuning ervaart:

“Het regelen van zorg is iets waar je langzaam inrolt (…). Ik kreeg er al mee te maken toen mijn man ziek werd. Inmiddels heb ik zelf zorg nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Naast diabetes en polyneuropathie heb ik blaasproblemen. De uroloog adviseerde me om een thuiszorgorganisatie (…) in te schakelen. Sindsdien komt er twee keer per dag een verpleegkundige langs (…). Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan, maar veel heb ik er zelf niet voor hoeven regelen.

Daarnaast word ik drie ochtenden per week geholpen bij het douchen. In eerste instantie was het één ochtend, maar dat bleek niet genoeg. De thuiszorg stelde zelf voor om vaker te komen, ik heb geen extra zorg hoeven aanvragen.

Met een rollator lopen en stofzuigen, dat gaat niet samen. Daarom heb ik een – tot nu toe particuliere – hulp in de huishouding. Laatst kon zij door persoonlijke omstandigheden een paar maanden niet komen. Ik hoorde dat een vriendin van me haar huishoudelijke hulp via de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) had geregeld. “Laat ik dat ook maar eens doen,” dacht ik. Dan is er tenminste vervanging als dat nodig is. Een paar weken
geleden is er iemand van een thuiszorgorganisatie bij me langs geweest en heb ik een map met informatie ontvangen. Ik ben nu aan het wachten of mijn aanvraag wordt goedgekeurd.”

Ook het verhaal van Jeanne vertelt over de ervaren aansluiting van de professionele zorg en ondersteuning voor haar moeder Annie (90):

“Na een ernstige val met bijna fatale gevolgen kon onze moeder Annie (90) niet meer terug naar haar oude woning. Afgelopen voorjaar verhuisde ze naar een landgoed voor ouderen met dementie. (…) Eerder hadden we vanuit de Wmo, via de gemeente al een rollator en warmemaaltijdvoorziening aangevraagd. Dat was zo geregeld, maar het probleem van de eenzaamheid was er niet mee opgelost.
Hoewel we thuis met zeven kinderen zijn, konden we niet fulltime voor haar klaarstaan. (...) Om haar vriendinnen en onszelf te ontlasten, vroegen we een indicatie aan voor een zorgboerderij.

Haar grootste geluk is dat ze nooit meer alleen is. (…) Ze zit ’s avonds liever in de woonkamer bij haar medebewoners en heeft dan graag de afstandsbediening in handen. Eigenlijk heeft ze dus juist door hier te wonen een stukje eigen regie teruggekregen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator is illustratief voor het streven naar doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Referenties

Mijnkwaliteitvanleven.nl. Zelfstandig met zorg - An (81). 17-3-2020 (bewerkt).
Mijnkwaliteitvanleven.nl. Goed afgestemde zorg voor ouderen – Jeanne. 4-3-2020 (bewerkt).