28. Het percentage 75-plussers dat aangeeft dat hun huidige woning geschikt is

81%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 02-2019 t/m 01-2020

Monitor 2019: 81%

Beschrijving

Net als in de Monitor Langer Thuis 2019, is het percentage 75-plussers dat aangeeft dat hun woning bij hun huidige leven past 81%. Deelnemers kregen de vraag voorgelegd: ‘Past uw woning bij uw huidige leven (persoonlijke situatie en gezondheid)? ‘.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 3: Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen.

Verdieping

In totaal gaf 19% van de 75-plussers aan dat hun huidige woning niet of slechts deels bij hun huidige leven past (tabel 1).

Tabel 1: Onderverdeling van percentage 75-plussers die geschiktheid van hun woonsituatie beoordelen.

 

Past uw woning bij uw huidige leven (persoonlijke situatie en gezondheid)? (n=1.998) Percentage
Ja 81,4%
Nee 3,8%
Deels 14,8%

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend zorglandschap. Beleidsrapportage 8. Mei 2020.

28a. Het rapportcijfer dat 75-plussers in Europa geven voor tevredenheid met de woning

NL: 8,4

Bron: EU Europese Unie (Europese Unie)-SILC
Jaar: 2013

Monitor 2019: nvt

Beschrijving

In 2013 gaven Nederlandse 75-plussers de tevredenheid met hun woning het rapportcijfer middenmoot. Gemiddeld geven Europese 75-plussers de tevredenheid met hun woning het rapportcijfer 7,8 (EU Europese Unie (Europese Unie)-28). Sinds 2005 voert het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) het onderzoek ‘European Union - Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)’ uit. Jaarlijks bevat de EU-SILC-steekproef circa 10 duizend steekproefpersonen. EU-SILC wordt op basis van een Europese verordening in alle EUlidstaten uitgevoerd in opdracht van Eurostat. Het voornaamste doel van het onderzoek is het leveren van internationaal vergelijkbare gegevens over inkomen en sociale uitsluiting.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft een beeld waar Nederlandse 75-plussers internationaal staan ten aanzien van tevredenheid met hun woning. Het past bij de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 3: Ertoe bijdragen dat minder mensen in een ongeschikte woning wonen.

Verdieping

Denemarken, Zwitserland en IJsland voeren de lijst aan met de hoogste tevredenheid met de woning van een negen of hoger. In Servië, Bulgarije en Turkije geven de 75-plussers de laagste rapportcijfers voor de tevredenheid met de woning; zij scoren een zes of lager.

Tabel 1: Rapportcijfer van Europese 75-plussers voor tevredenheid met de woning (Bron: Eurostat).

Land Cijfer Land Cijfer

EU-28

7,8

Slowakije

7,8

Denemarken

9,1

Slovenië

7,7

Zwitserland

9,1

Cyprus

7,6

IJsland

9,0

Polen

7,6

Zweden

8,9

Spanje

7,4

Ierland

8,7

Litouwen

7,4

Ver. Koninkrijk

8,7

Portugal

7,4

Finland

8,6

Estland

7,3

Noorwegen

8,5

Italië

7,2

Luxemburg

8,5

Hongarije

7,1

Oostenrijk

8,5

Roemenië

7,1

Nederland

8,4

Kroatië

6,6

België

8,1

Letland

6,6

Tsjechië

8,1

Griekenland

6,3

Duitsland

8,1

Servië

6,0

Malta

8,0

Bulgarije

5,9

Frankrijk

7,8

Turkije

5,8

Referenties

Eurostat. EU-SILC. Mei, 2020