13. Praktijkverhalen over hoe de aansluiting van de zorg functioneert

Roel en Martina

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl

Beschrijving

Een meerderheid van de 75-plussers geeft aan dat zij aansluiting van professionele zorg en ondersteuning ervaren en dat zij de professionele hulp krijgen die bij hen past. Echter een deel van de ouderen geeft aan dat zij moeite ervaren met de aansluiting van de professionele zorg en ondersteuning. Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl
verzamelt verhalen en ervaringen van mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers over hun dagelijks leven. Het verhaal van Roel (89) en Martina (86) laat zien hoe zij de aansluiting van de professionele zorg en ondersteuning ervaren:

“Om mijzelf als mantelzorger van mijn vrouw Martina te ondersteunen, schakel ik zowel via de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) als particulier hulp in. En soms vraag ik liever de buren om hulp. We kijken steeds wat het beste aansluit bij onze behoeften.

Twee jaar geleden voelde Martina zich steeds vaker moe en verwees de huisarts haar naar een internist. (…) Ze verwees ons naar een neuroloog, die na uitgebreid onderzoek vaststelde dat Martina vasculair parkinsonisme had (…). De eerste tijd na de diagnose hadden we helemaal geen hulp, totdat het mij niet meer lukte om bij Martina haar steunkous aan te trekken. Het helpen met aankleden en wassen werd me sowieso te zwaar. Ik heb toen zelf een thuiszorgorganisatie gebeld. Vanaf dat moment komen zij Martina dagelijks wassen en aankleden (…). Daarnaast hebben we om de veertien dagen huishoudelijke hulp (…). Verder doe ik alles zelf in het huishouden.

Een tijdje terug vermoedde een oplettende thuiszorgmedewerkster dat Martina een longontsteking had. Martina werd opgenomen in het ziekenhuis en herstelde daarna verder in een revalidatiecentrum. Daar werd ze door een geweldig team van fysiotherapeuten begeleid. Ook de overdracht vanuit het ziekenhuis was vlekkeloos verlopen. Gelukkig wonen we in een fijne wijk met betrokken bewoners en veel activiteiten voor ouderen, de eerste zogenaamde Zorgsamenbuurt van Nederland. Als ik een middag weg wil, bel ik de
hulptelefoon om te vragen of iemand Martina gezelschap wil houden. Voorheen gingen we op woensdagochtend met een groep wijkbewoners sporten, maar dat gaat nu niet meer. Wel hebben we met de thuiszorg afgesproken dat ze op woensdag wat vroeger komen, zodat we na het sporten kunnen aansluiten bij het koffiedrinken in de buurthuiskamer.”

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator is illustratief voor het streven naar doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Referenties

Mijnkwaliteitvanleven.nl. Zelfgekozen hulp bij het mantelzorgen – Roel. 21-5-2020
(bewerkt).