18. Het potentieel aantal mantelzorgers in krimpgebieden

13,3

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Bevolkingsstatistiek
Jaar: 2020

Monitor 2019: 13,7
Monitor 2020: 13,7

Beschrijving

Er zijn in de krimpregio’s 13,3 personen van 50-75 jaar voor één 85-plusser. Deze verhouding tussen 50-75 jarigen en 85 plussers is een veel gebruikte indicator voor het aantal potentiële mantelzorgers. Dit wordt de oldest-old support ratio (oosr) genoemd. Deze indicator wordt gebruikt als maat voor hoeveel mensen potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één 85-plusser. De meeste mantelzorgers zijn tussen de 50 en 75 jaar oud en die mantelzorg nodig hebben zijn veelal 85 jaar of ouder. In Nederland is deze verhouding 14,5 personen van 50-75 jaar op één 85-plusser.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 2: Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg, met bijbehorende acties.

Verdieping

Nederland kent negen krimpgebieden met in totaal 40 gemeenten (1-1-2019). Dit zijn regio’s die kampen met bevolkingsdaling en waar de bevolking vergrijst. De oldest-old support ratio in de krimpregio’s op basis van bevolkingsprognose cijfers voor 2040 laat zien dat de verhouding tussen aantallen mensen tussen de 50 en 75 jaar die potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één 85-plusser in die regio’s nog verder daalt (tabel
1 en figuur 1).

Tabel 1: Oldest-old-support ratio in krimpregio’s op basis van bevolkingsaantallen (1-1-2020) en bevolkingsprognose (2040) (Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Bevolkingstatistiek en PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)/CBS regionale bevolkingsprognoses).

Regio 2020 2040
Achterhoek 14,2 5,5
Eemsdelta 13,5 5,1
Hoogeland 15,9 5,0
Maastricht-Mergelland 12,4 4,9
Noordoost Friesland 14,9 5,9
Oost-Groningen 13,1 6,0
Parkstad Limburg 13,3 5,5
Westelijke Mijnstreek 13,2 5,1
Zeeuws-Vlaanderen 11,5 5,2
Totaal Krimpregio 13,3 5,4
Totaal Nederland 14,5 6,4

Figuur 1: Oldest-old support ratio per gemeente 2020.

Referenties

Rijksoverheid. Indeling gemeenten krimpregio’s en anticipeerregio’s per 1 januari 2019. 23-1-2019.
CBS StatLine. Bevolkingstatistiek; kerncijfers. Mei 2020.
CBS. PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: belangrijkste uitkomsten. September 2019.