Maandag 8 mei 2023 is een nieuwe vaccinatiecampagne gestart tegen mpox. Op mantotman.nl kunnen mensen checken of zij een vaccinatie kunnen krijgen.

Tot wanneer kan ik me laten vaccineren tegen mpox?

Op maandag 8 mei zijn de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’-en gestart met een nieuwe vaccinatieronde tegen mpox. De einddatum voor de vaccinatie verschilt per GGD. Bekijk het overzicht hieronder.

Eerste vaccinatie tot 1 september. Tweede vaccinatie tot 1 oktober.

 • GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Drenthe
 • GGD Flevoland
 • GGD Gooi- en Vechtstreek
 • GGD Hollands Midden
 • GGD IJsselland
 • GGD Kennemerland
 • GGD Limburg-Noord
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • GGD West-Brabant
 • GGD Zaanstreek Waterland
 • GGD Zuid-Limburg

Eerste vaccinatie tot 1 oktober. Tweede vaccinatie tot 1 november.

 • GGD Amsterdam
 • GGD Brabant Zuidoost
 • GGD Gelderland-Midden
 • GGD Gelderland Zuid
 • GGD Groningen
 • GGD Haaglanden
 • GGD Hart voor Brabant
 • GGD Rotterdam Rijnmond
 • GGD Twente
 • GGD regio Utrecht
 • GGD Zeeland

Uitzonderingen

 • Tot 22 augustus kan bij de GGD Fryslân een eerste of tweede vaccinatie gehaald worden. Daarna kan bij de GGD Groningen een eerste of tweede vaccinatie gehaald worden.
 • GGD Hollands Noorden vaccineert niet meer. De eerste of tweede vaccinatie kan bij GGD Amsterdam gehaald worden.
 • GGD Zuid Holland Zuid vaccineert niet. De eerste of tweede vaccinatie kan bij GGD Rotterdam Rijnmond gehaald worden.

 

Wie kunnen de prik tegen mpox krijgen?

De vaccinatie tegen mpox is voor de volgende groepen:

 • mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen))
 • transgender personen

Voor deze beide groepen geldt dat zij door hun gedrag een verhoogd risico op mpox moeten hebben, zoals sekswerkers. U hoort tot deze groepen als u:

 • hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-PrEP pre-expositie profylaxisis (pre-expositie profylaxisis) gebruikt;
 • op de wachtlijst staat voor hiv PrEP;
 • het afgelopen half jaar meer dan 10 seksuele partners heeft gehad;
 • sekslocaties en/of seksfeesten bezoekt;
 • aan groepsseks doet;
 • hiv heeft en een vaccinatie kon krijgen bij het eerdere screeningscriterium (screening op hepatitis C als indicatie voor hoog-risicogedrag).

Hoe kan ik de vaccinatie krijgen?

Behoort u tot de doelgroep en bent u in 2022 niet gevaccineerd? Of bent u toen gestart met vaccineren maar heeft u nog niet de tweede vaccinatie gehaald? Dan maakt u een afspraak bij uw eigen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) dat kan telefonisch of online. Wilt u weten of twijfelt u of u in aanmerking komt voor een vaccinatie? Op  mantotman.nl staat een handige tool die u hierbij helpt. Heeft u na het invullen van deze tool toch nog twijfels neem dan contact op met uw eigen GGD.

Ik behoor niet tot de doelgroep. Kan ik toch een vaccinatie tegen mpox krijgen?

Nee, op dit moment kunt u alleen een vaccinatie krijgen, als u tot een van de groepen hierboven hoort. Vaccinatie van deze groepen helpt het meest tegen de verspreiding van de ziekte. Dat blijkt uit onderzoek naar de besmettingen van afgelopen jaar. Wel krijgen nauwe contacten van mensen bij wie mpox is vastgesteld vaak een vaccinatie aangeboden.

Alertheid voor klachten

Blijf altijd letten op klachten die passen bij mpox. Ook als u bent gevaccineerd. Neem bij klachten meteen contact op met de GGD of huisarts voor een test. Vermijd seksueel contact en huid-op-huidcontact, totdat de testuitslag bekend is.

Bijwerkingen mpox-vaccinatie

De vaccinatie tegen mpox kan bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn, roodheid, zwelling op de injectieplaats. Daarnaast kunt u last hebben van spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid en koorts of verhoging. Meld een (mogelijke) bijwerking altijd bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Privacy

Het RIVM gebruikt met uw toestemming persoonsgegeven om het mpox-vaccinatieprogramma goed te kunnen uitvoeren. In het privacystatement leggen we uit welke gegevens het RIVM gebruikt en waarom, en welke rechten u heeft als het RIVM uw gegevens gebruikt.