Van mei 2023 tot najaar 2023 liep de tweede vaccinatiecampagne tegen mpox. Het is op dit moment niet meer mogelijk om op eigen initiatief een vaccinatie te halen.

Wie konden de prik tegen mpox krijgen?

De vaccinatie tegen mpox is voor de volgende groepen:

  • mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen))
  • transgender personen

Voor deze beide groepen geldt dat zij door hun gedrag een verhoogd risico op mpox hebben, net als sekswerkers. U hoort tot deze groepen als u:

  • hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)(humaan immunodeficientievirus)-PrEP pre-expositie profylaxisis (pre-expositie profylaxisis)(pre-expositie profylaxisis) gebruikt; 
  • op de wachtlijst staat voor hiv PrEP;
  • het afgelopen half jaar meer dan 10 seksuele partners heeft gehad;
  • sekslocaties en/of seksfeesten bezoekt;
  • aan groepsseks doet;
  • hiv heeft en een vaccinatie kon krijgen bij het eerdere screeningscriterium (screening op hepatitis C als indicatie voor hoog-risicogedrag).

Kan ik nog een vaccinatie tegen mpox krijgen?

Het is op dit moment niet meer mogelijk om op eigen initiatief een vaccinatie te halen. Wel krijgen nauwe (seksuele) contacten van mensen bij wie mpox is vastgesteld een vaccinatie aangeboden.

Alertheid op klachten

Blijf altijd letten op klachten die passen bij mpox. Ook als u bent gevaccineerd. Neem bij klachten meteen contact op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of huisarts voor een test. Vermijd seksueel contact en huid-op-huidcontact, totdat de testuitslag bekend is.

Bijwerkingen mpox-vaccinatie

De vaccinatie tegen mpox kan bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats. Daarnaast kunt u last hebben van spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid en koorts of verhoging. Meld een (mogelijke) bijwerking   altijd bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Privacy

Het RIVM gebruikt met uw toestemming persoonsgegevens om het mpox-vaccinatieprogramma goed te kunnen uitvoeren. In het privacystatement leggen we uit welke gegevens het RIVM gebruikt en waarom, en welke rechten u heeft als het RIVM uw gegevens gebruikt.