Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Tabel 1 Overzicht CPE-isolaten t/m week 30

Micro-organismen

Gen

2012

2013

Klebsiella pneumonia

KPCklebsiella pneumoniae carbapenemase

4

7
 

NDMNew Delhi Metallo-β-Lactamase

5

2

 

VIMVerona integron-encoded metallo beta lactamase

2

 

IMPimipenemase Japan

0

1

 

OXAOxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase-48

4

18

Klebsiella oxytoca
VIM

0

1

Enterobacter sppspecies

OXA-48

2

1

 

NDM

1

0

 

VIM

1

E. coliEscherichia coli

OXA-48

3

12

 

VIM

0

 

NDM

3

5

Citrobacter

VIM

0

1

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)

  • A: serinecarbapenemasen KPC (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen IMP (imipenemase) VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSAMethicilline-resistente Staphylococcus aureus ). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.
In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenlandgerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNAdeoxyribonucleic acid sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus- proteïne A (spa)-gen². Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 8 in 2013 en de aantallen daarvan in 2012.

Literatuur

  1. Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management.
    J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 30


2012

2013

Totaal aantal MRSA-isolaten
1856
1903

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

64
57

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

727
624

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

1129
1279

Aantal screeningsisolaten

1237
1240

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

575
647

Isolaten uit ander materiaal

44
16

* op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 30

   

2012

2013

Veegerelateerd (ST 398)

t011

417
402
 

t034

62
82
 

t108

123
77

Niet veegerelateerd

t008

106
159
 

t002

74
122
 

t1081

116
114

Contactpersoon: A.P.J. Haenen
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33