Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Tabel 1 Overzicht CPE-isolaten t/m week 52

Micro-organismen

Gen

2012

2013

Klebsiella pneumonia

KPCklebsiella pneumoniae carbapenemase

13

13
 

NDMNew Delhi Metallo-β-Lactamase

8

6

 

IMPimipenemase Japan 

3

0

 

VIMVerona integron-encoded metallo beta lactamase

1

1

 

OXAoxacilline hydrolyserend metallo betalactamase-48

23

35

Klebsiella oxytoca
VIM

0

1

 

OXA-48

0

Enterobacter sppspecies

OXA-48

5

3

 

VIM

1

2

 

NDM

1

0

 

IMP

1

0

E. coliEscherichia coli

OXA-48

0

1

 

VIM

7

18

 

NDM

0

2

Citrobacter

VIM

4
8
 

NDM

0

1

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)

  • A: serinecarbapenemasen KPC (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen IMP (imipenemase) VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.
In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenlandgerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNAdeoxyribonucleic acid sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus- proteïne A (spa)-gen². Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 52 in 2013 en de aantallen daarvan in 2012.

Literatuur

  1. Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management.
    J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 52


2012

2013

Totaal aantal MRSA-isolaten
3148
3188

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

116
113

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

1148
1073

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

1964
2115

Aantal screeningsisolaten

2024
2037

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

1067
1110

Isolaten uit ander materiaal

57
41

* op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 52

   

2012

2013

Veegerelateerd (ST 398)

t011

758
669
 

t034

113
147
 

t108

193
131

Niet veegerelateerd

t008

219
327
 

t1081

114
173
 

t002

187
213

Contactpersoon: A.P.J. Haenen
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33