Voor het Nationaal Vademecum infectieziekten is bij alle medisch microbiologische laboratoria (MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)) informatie verzameld over verwekkers waarvan diagnostiek slechts in een beperkt aantal MMLs (<10) wordt aangeboden. De MMLs wordt regelmatig gevraagd om de informatie te controleren en aan te vullen. Deze database wordt gevuld met informatie aangeleverd door de Medisch Microbiologische Laboratoria. Het RIVM is derhalve niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens en de volledigheid van de database kan niet worden gegarandeerd. De gegevens uit de database mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gekopieerd en/of verspreid zonder toestemming van het RIVM.

In het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten wordt informatie van het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten en het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM  gecombineerd weergegeven.

Het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM betreft onderzoeken die door het RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening) worden aangeboden. RIVM-IDS voert bepalingen uit onder ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization) 15189 accreditatie (Registratienummer: RvA-M288 Testen). Dit betekent dat u de kwaliteit van onze diensten kunt vertrouwen. Voor meer informatie met betrekking tot de specifieke bepalingen en de bijbehorende scope codes zie het document ‘Scope codes IDS diagnostiek’. Wanneer een bepaling door RIVM-IDS niet onder accreditatie wordt uitgevoerd, staat dit specifiek vermeld in het Diagnostisch Vademecum in de kolom ‘bijzonderheden’.

De lijst is op alfabetische volgorde van verwekker en met een icoon wordt aangegeven  of het een meldingsplichtige ziekte betreft en of er speciale condities zijn voor inzending.  Zie onderstaande legenda.

 Legenda:

Meldingsplichtige ziekte groep A
Meldingsplichtige ziekte groep B1
Meldingsplichtige ziekte groep B2
Meldingsplichtige ziekte groep C
Het RIVM verzoekt u om het materiaal volgens specifieke eisen in te sturen. Meer informatie vindt u op Inzendinformatie onder het kopje Monstermaterialen
Sequencing wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. De interpretatie van de data wordt door het RIVM-IDS uitgevoerd

 

Voor informatie over onderzoek dat op rijkskosten kan worden ingestuurd gelieve te kijken bij  Inzendinformatie onder het kopje Voorwaarden onderzoek op rijkskosten

Voor informatie betreffende het vademecum kunt u e-mailen naar:  IDS-info@rivm.nl

Het RIVM stuurt een dekkend diagnostisch netwerk van medisch-microbiologische referentielaboratoria in Nederland aan ten behoeve van de openbare gezondheidszorg. Het overzicht van het netwerk van referentielaboratoria vind u hier.

 

In te zenden materiaal Aard onderzoek Bijzonderheden Doorlooptijd Contactgegevens RIVM NZA-DBC code