Het RIVM stuurt een dekkend diagnostisch netwerk van medisch-microbiologische referentielaboratoria in Nederland aan ten behoeve van de openbare gezondheidszorg. De kerntaken van de referentielaboratoria omvatten referentiediagnostiek, verzamelen van referentiematerialen, wetenschappelijk advies, samenwerking en onderzoek, monitoring,  (vroeg)signalering en uitbraakmanagement.

Netwerk van referentielaboratoria

Het netwerk van medisch-microbiologische referentielaboratoria is essentieel om ziekteverwekkers vroeg te signaleren en uitbraken adequaat te managen.  Op basis van het advies van de externe commissie Verburgh is een proces en werkwijze voor het netwerk ontwikkeld. Het IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) voert bij het RIVM zelf meerdere referentietaken uit. Daarnaast voeren ook externe laboratoria specifieke referentietaken uit. Elke vier jaar wordt de indeling van de referentielaboratoria geëvalueerd, om te kunnen inspelen op ontwikkelingen betreft (de prioritering van) ziekteverwekkers.