In de eerste uren van 2023 is in veel steden van Nederland kortstondig smog door fijnstof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was hierdoor in plaatsen korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

Hoogste concentraties in Vlaardingen en Den Haag

De hoogste concentraties fijnstof zijn gemeten op meetstations in Vlaardingen en Den Haag (resp. 850 en 719 microgram fijnstof per kubieke meter lucht). Vorig jaar was de hoogst gemeten concentratie 855 microgram fijnstof per kubieke meter lucht in Den Haag. Door de hoge windsnelheden daalden de concentraties snel naar de waarden van voor het vuurwerk.

Fijnstof kan leiden tot gezondheidsklachten

Door de verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kunnen mensen last hebben gehad van een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid.

Samen Meten

Er zijn veel burgers die zelf fijnstof meten en de resultaten met het RIVM delen. Het RIVM heeft ook dit jaar deze metingen rond de jaarwisseling verzameld. De metingen van burgers lieten hetzelfde beeld zien als de officiële metingen. De eerste resultaten komen binnenkort op de website Samen Meten.

Meer informatie