https://www.rivm.nl/zorg/organisatie-van-zorg/lerende-evaluatie-juiste-zorg-op-juiste-plek

Mensen van 70 jaar of ouder kunnen vanaf 26 februari een uitnodiging krijgen voor een herhaalprik tegen corona. Zij kunnen een afspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) via www.coronavaccinatieafspraak.nl of telefonisch via 0800-7070. Mensen worden uitgenodigd wanneer ze 3 maanden geleden hun laatste coronaprik hebben gehad.

70-plussers lopen vanwege hun leeftijd meer risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. De bescherming van eerdere vaccinaties neemt bij hen sneller af. Een herhaalprik zorgt ervoor dat het lichaam weer meer antistoffen krijgt, zodat de afweer tegen het virus weer op peil is. Zo blijven zij goed beschermd tegen ernstige ziekte door corona.

Uitnodiging op laatste prikdatum

De uitnodigingen worden niet gestuurd op leeftijd, maar op datum van de laatste coronaprik. Wanneer dat ongeveer 3 maanden geleden is, ontvangen mensen een brief. De eerste brieven vallen op 26 februari op de mat. Dit zijn er circa 110.000. Wie na de laatste prik nog positief getest is op corona, moet nog 3 maanden wachten voordat de afspraak kan worden ingepland. 

Wie een partner heeft die ook in aanmerking komt voor een herhaalprik tegen corona, kan meteen voor hem of haar een afspraak maken.

Vaccinatie thuis en in verpleeghuizen

Mensen die om gezondheidsredenen niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-priklocatie kunnen komen, kunnen contact opnemen met hun huisarts voor vaccinatie thuis. Bewoners van verpleeghuizen of andere instellingen gericht op ouderenzorg krijgen de vaccinatie in de instelling.

Andere kwetsbare mensen

Behalve 70-plussers wordt de herhaalprik tegen corona ook aangeboden aan volwassenen met het syndroom van down en volwassenen met een ernstige afweerstoornis. Ook zij lopen een groter risico op ernstige ziekte als zij besmet raken met het coronavirus. 

De volwassenen met syndroom van Down ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts. Zij kunnen voor hun prik terecht bij de GGD of worden in hun instelling gevaccineerd.

Mensen met een ernstige afweerstoornis hebben in oktober 2021 een uitnodiging gekregen voor een derde prik als onderdeel van hun basisserie. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij nu, 3 maanden na de derde prik, eerst hun boosterprik halen. Wanneer deze mensen in aanmerking komen voor een herhaalprik wordt overlegd met de werkgroep medisch specialisten.

MRNA-vaccins

Voor de herhaalprik tegen corona worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.