In de week van 2 tot en met 9 maart kregen 31.959 mensen een positieve testuitslag, ongeveer even veel als de week daarvoor. Ruim 360.000 mensen lieten zich testen, een stijging van bijna 14% in vergelijking met de week ervoor. Het reproductiegetal blijft rond de 1 hangen. Alleen als dit getal volledig onder de 1 is, neemt het aantal besmettingen met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 in Nederland af. We zien deze week opnieuw een afname van het aantal besmettingen in verpleeghuizen en woonzorgcentra. Het vaccineren werpt daar zijn vruchten af.

Afgelopen week nam het aantal mensen dat zich liet testen op het SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV2 coronavirus voor de derde week op rij toe (figuur 1). Mensen in de leeftijdsgroep 30 tot en met 39 jaar lieten zich het vaakst testen in de afgelopen week, gevolgd door mensen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar. Dat is een positieve ontwikkeling. Want hoe meer mensen zich laten testen en thuisblijven als ze corona hebben, hoe groter de kans dat we het virus kunnen indammen. Het percentage positieve testen nam af van 8,9% een week eerder naar 8,1%* in de afgelopen week.

Figuur 1: Aantal mensen dat zich in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten heeft laten testen en het percentage mensen met een positieve testuitslag, per dag.

Bij mensen jonger dan 25 jaar is een stijging te zien van het aantal meldingen per 100.000 inwoners (zie figuur 2). In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is de grootste stijging van het aantal positieve coronatesten te zien. In de overige leeftijdsgroepen is het aantal positieve coronatesten lager dan de week ervoor. De grootste daling is te zien in de leeftijdscategorie 70+. Ook het aantal meldingen vanuit de verpleeghuizen nam verder af. Dit wijst op een effect van het vaccineren.

Figuur 2: Aantal meldingen per leeftijdscategorie per week. 

 

Ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care) opnames

In de afgelopen week zijn 1.145 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn 46 minder opnames dan de week ervoor. Het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling was 271. Dat zijn 48 meer IC-opnames dan de week er voor. De afgelopen vier weken stijgt het aantal nieuwe IC-opnames (bron: Stichting NICE).

Leeftijden ziekenhuis- en IC opnames
In de maand februari werden 4.823 mensen vanwege COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen (figuur 3A). Bijna de helft (47%) van deze patiënten was tussen de 60 en 79 jaar oud, 24% van de patiënten behoorde tot de leeftijdsgroep tussen de 40 en 59 jaar. Dit is ongeveer even veel als de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder. In de leeftijdsgroep van 0 tot 39 jaar werden 256 mensen (5%) opgenomen op de verpleegafdeling.

Op de IC werden in februari 828 mensen vanwege COVID-19 opgenomen (figuur 3B). Bijna twee derde (61%) van deze patiënten op de IC was tussen de 60 en 79 jaar oud en bijna een derde (31%) 40-59 jaar. Een klein deel van de patiënten opgenomen op de  IC was 0-39 jaar (4%) en 80 jaar en ouder (4%).  

Figuur 3: leeftijdsverdeling van ziekenhuis- (A) en IC-opnames (B) COVID-19  in februari 2021. (bron: Stichting NICE)

Reproductiegetal

Het reproductiegetal voor alle varianten samen nam af naar 0,98 (0,95 – 1,01) op 22 februari, zie tabel 1. Een reproductiegetal van 0,98  betekent dat 100 mensen met coronavirus samen 98 andere mensen besmetten. Het reproductiegetal wordt twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, geactualiseerd op het coronadashboard.

Op basis van de meest recente resultaten uit de kiemsurveillance zien we dat bijna twee derde (64%) van de personen die positief getest werd in de week van 15 tot en met 21 februari besmet was met de Britse variant. Dit duidt erop dat in de week daarvoor bijna twee derde van de nieuwe besmettingen met de Britse variant was. Dit is iets later dan het RIVM begin februari voorspelde. De nieuwste gegevens uit de kiemsurveillance met daarin het voorkomen van de verschillende varianten vind je hier.

Tabel 1 toont de reproductiegetallen van de Britse variant, Zuid-Afrikaanse variant en de oude varianten. De Zuid-Afrikaanse variant komt nog steeds weinig voor, waardoor de schatting van het reproductiegetal een grote onzekerheidsmarge heeft.

  Op 22 februari 2021 Op 12 februari 2021
Alle besmettingen (gecombineerd) 0,98 (0,95 - 1,01) 1,14 (1,11 - 1,18)
Britse variant 1,06 (1,02 - 1,09) 1,26 (1,20 - 1,33)
Zuid-Afrikaanse variant 1,01 (0,83 - 1,20) 1,37 (1,12 - 1,61)
Oude varianten 0,82 (0,77 - 0,87) 1,02 (0,96 - 1,07)

Tabel 1. Reproductiegetallen in Nederland voor 22 februari en 12 februari. 
Het reproductiegetal wordt twee keer per week geactualiseerd op het coronadashboard. Op dinsdag en vrijdag.

Denk je aan testen? Laat je testen

Versoepelingen kunnen leiden tot meer besmettingen, omdat het aantal contactmomenten stijgt. Houd je aan de coronaregels. Vermijd zo veel mogelijk contact met anderen. Kom je wel iemand tegen? Houd dan 1,5 meter afstand.  En was regelmatig je handen, in ieder geval als je ergens binnenkomt of thuiskomt. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Heb je corona? Blijf dan thuis,  vermijd contact met anderen en werk mee aan het bron- en contactonderzoek van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zo kunnen we verspreiding van het virus stoppen.

* Exclusief resultaten van het grootschalig testen in Bunschoten, Dronten en de Rotterdamse wijk Charlois. Met het grootschalig testen in deze locaties is het percentage positief in Nederland 8,0%, zonder grootschalig testen is het percentage positief 8,1%. Het percentage positief inclusief het grootschalig testen is in Utrecht 6,0% (exclusief: 6,0%), in Flevoland 5,7% (exclusief: 8,4%) en in Rotterdam-Rijnmond 9,8% (exclusief: 10,3%).