Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen genodigden een buisje waarmee thuis wat ontlasting wordt verzameld. Deze ontlasting wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium op de aanwezigheid van (sporen van) bloed. Het RIVM heeft op basis van wettelijke verplichtingen een Europese aanbesteding gedaan voor de screeningstest inclusief zelfafnamebuisje (iFOBT immunologische Fecaal Occulte Bloed Test (immunologische Fecaal Occulte Bloed Test)) en de bijbehorende analyseapparatuur voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

In de gunning telde kwaliteit mee voor 75%, de prijs voor 25%. De kwaliteit van de test, de zelfafnamebuis en de bijbehorende apparatuur was dus belangrijker dan de prijs.
De beoordelingssystematiek is gedetailleerd beschreven en vóór het uitbrengen van de offertes openbaar gemaakt. De kwaliteitseisen hadden betrekking op de bepalingsmethode, het zelfafnamebuisje, de bijbehorende apparatuur en de diensten.
Aanbieders konden naar aanleiding van het Beschrijvend Document vragen stellen aan het RIVM. Er zijn ruim 40 vragen beantwoord in een Nota van Inlichtingen. Ook deze nota is openbaar gemaakt zodat alle aanbieders beschikken over dezelfde informatie.

Drie aanbieders

Van de drie aanbieders voldeed één aanbieder niet aan de gestelde ervaringseisen. Twee aanbieders voldeden wel aan alle knock-out-criteria betreffende ervaringseisen en kwaliteitseisen. Beide aanbieders waren daarmee geschikt als partij. Vervolgens zijn de offertes van deze twee aanbieders gescoord op de kwaliteitswensen en prijs waarbij 75% van de punten naar kwaliteit ging en 25% van de punten naar prijs. Daarbij was een groot prijsverschil tussen de aanbieder die de opdracht gegund heeft gekregen en de aanbieder die de opdracht niet gegund heeft gekregen. Binnen het aanbod van zelfafnametests met een hoog kwaliteitsniveau heeft het RIVM de opdracht gegund aan de fabrikant met de beste prijs-kwaliteitverhouding waarbij eerst is getoetst dat de test aan de minimale kwaliteitseisen voldoet.

Terugkoppeling

In de terugkoppeling naar de aanbieders heeft het RIVM per onderdeel aangegeven wat de fabrikant scoorde ten opzichte van de maximaal haalbare score. De gehele aanbesteding is volgens gangbare en transparante procedures verlopen. Eind juni 2012 hebben de aanbieders de uitslag van de gunningsprocedure ontvangen per brief en een toelichting in een gesprek.

Procedure

Bij de aanbesteding is een zorgvuldige procedure doorlopen, die vooraf beschreven is en is vastgesteld in de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker. In deze commissie zijn alle organisaties betrokken met een rol binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker. De commissie adviseert het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het voorbereidend werk rond de aanbesteding is gedaan door een werkgroep met deskundigen die advies hebben uitgebracht aan de Landelijke Commissie.