elektriciteitscentrale

Werknemers kunnen aan elektromagnetische velden (EMV Elektromagnetische velden (Elektromagnetische velden)) worden blootgesteld. In de afgelopen tien jaar zijn er nieuwe technologische ontwikkelingen geweest. Bijvoorbeeld in de draadloze communicatie, energieopwekking of het vervoer. Hierdoor kan de blootstelling aan EMV tijdens het werk veranderd zijn. Het RIVM heeft deze ontwikkelingen op een rij gezet. Het is belangrijk dat werkgevers deze ontwikkelingen opnemen in het arbobeleid van hun bedrijf. 

Overzicht van technologische ontwikkelingen

De afgelopen jaren is door nieuwe ontwikkelingen de diversiteit aan bronnen van EMV Elektromagnetische velden (Elektromagnetische velden) op de werkvloer gegroeid. Denk aan de energiesector en het lassen, waar steeds meer omvormers in gebruik zijn. Of de transportsector, waar elektrisch rijden en radardetectie worden ingevoerd. Het soort EMV-bronnen waar werknemers aan worden blootgesteld kan hierdoor veranderen. Ook voor de nieuwe EMV-bronnen moeten werkgevers zorgen dat de wettelijke grenswaarden niet worden overschreden.

Aandacht voor veiligheid op de werkvloer

Het RIVM vraagt met dit overzicht opnieuw aandacht voor blootstelling aan EMV op de werkvloer. Het is belangrijk dat werkgevers nieuwe bronnen van EMV opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E Risico-Inventarisatie en Evaluatie (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)) van hun bedrijf. Beleidsmakers kunnen met dit overzicht bepalen of het nodig is de voorlichting over bronnen van EMV aan te passen.