Sinds vandaag heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) de ebola-uitbraak in West-Afrika bestempeld als een ‘medische noodsituatie van internationale zorg’. Er is een internationale aanpak nodig om verdere verspreiding van het ebolavirus in West-Afrika te stoppen. Het risico op introductie in Nederland blijft zeer klein maar kan niet worden uitgesloten. Desondanks blijft alertheid geboden bij patiënten die recent teruggekeerd zijn.

Sinds februari 2014 is er een ebola-uitbraak gaande in de landen Guinee, Sierra Leone, Liberia en recent in Nigeria. Volgens de WHO World Health Organization (World Health Organization) zijn er tot nu toe 1779 patiënten gemeld, waarvan 961 mensen zijn overleden (6 aug 2014). Ebola is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Patiënten krijgen koorts en andere verschijnselen zoals  hoofdpijn, braken, diarree.  In een later stadium kunnen bloedingen in het lichaam ontstaan. De uitbraak is vermoedelijk begonnen met het eten van besmette wilde dieren. Daarna heeft de ziekte zich verspreid via begrafenisrituelen, waarbij nauw lichamelijk contact is met de overledene en via ziekenhuizen.

WHO-advies

De maatregelen tegen de bestrijding van het ebolavirus in West-Afrika zijn vandaag uitgebreid. Zo zullen in de getroffen landen alle uitgaande passagiers op vliegvelden, havens en andere grensovergangen gescreend worden op ziekteverschijnselen. Er is geen negatief reisadvies afgegeven. In Nederland zullen passagiers op de rechtstreekse vlucht tussen Nigeria en Amsterdam bij hun vertrek of aankomst op Schiphol of in het vliegtuig via een flyer worden geïnformeerd over ebola.

Reisadvies

Voor mensen die naar Guinee, Sierra Leone, Liberia en Nigeria reizen is het belangrijk een aantal preventiemaatregelen in acht te nemen:
• Vermijd contact met zieke mensen
• Vermijd contact met wilde dieren (apen, vleermuizen)
• Eet geen rauw vlees of ‘bushmeat’
• Volg de gebruikelijke reisadviezen en ook de extra hygiëneadviezen. Zie http://www.lcr.nl/
• Kijk voor actuele reisinformatie op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen