Deze zomer gingen duizenden mensen met eikenprocessierupsklachten naar de huisarts. Volgend jaar verwachten we op basis van de vlinderdichtheid weer veel overlast. De Minister van het Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft besloten om een Kennisplatform Processierups op te richten. Woensdag 25 september bespreken 500 professionals hoe de overlast van de processierups beperkt en voorkomen kan worden.

Duizenden mensen met klachten in 2019

Uit een analyse van het Nivel blijkt dat eind juni en begin juli duizenden mensen met huidklachten (jeuk, bultjes en roodheid en in minder mate pijn) naar de huisarts gingen. De provincies met relatief het hoogste aantal klachten waren Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Drenthe.

Overlast verwacht in 2020

Om inzicht te krijgen in de mogelijke plaagdruk volgend jaar heeft het Kenniscentrum Eikenprocessierups de afgelopen maanden met feromoonvallen in kaart gebracht hoeveel eikenprocessievlinders er gevlogen hebben. Uit de tellingen blijkt dat het landelijk gemiddeld aantal vlinders per val 45% lager ligt dan het recordjaar 2018. Ook al zijn er over het algemeen minder vlinders geteld, de langjarige trend duidt op een exponentiele groei van de populatie. En ondanks de afname komt 2019 op het een na hoogste aantal sinds 2012. Daarom is de verwachting dat de Eikenprocessierups ook in 2020 nog voor overlast zal zorgen.

Overlast beperken en voorkomen

In de zomer van 2019 heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) besloten om een Kennisplatform Processierups op te richten. Het Kennisplatform, waarvan het secretariaat bij het RIVM wordt belegd, zal een samenwerkingsverband zijn van veel partijen en richt zich op burgers, professionals en overheden. Het platform biedt informatie over preventie, voorbereiding, beheer, bestrijding, eventuele opschaling, (na)zorg, monitoring en evaluatie in relatie tot de eikenprocessierups. Op deze manier is er een duidelijk loket voor mensen die overlast ervaren en kunnen overheden en burgers toekomstige overlast voorkomen en beperken.

Bijeenkomst 25 september

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over de gewenste ondersteuning en informatie. Ook wordt er een voorlopige update van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups gepresenteerd. In de leidraad wordt naast gedetailleerde informatie over de ecologie en de gezondheidsrisico’s ingegaan op: Voorkomen plaagdruk, Risicoanalyse, Monitoring, Bestrijding, Beleid en organisatie en Communicatie. In de komende maanden zal de Leidraad in het kader van het Kennisplatform Processierups verder uitgewerkt worden.