De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. Op veel eikenbomen in vrijwel heel Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. De rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

In opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt het RIVM professionals van regionale GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en op het gebied van milieu en gezondheid. Dit doet het RIVM door kennis en informatie over gezondheidseffecten van de eikenprocessierups te verzamelen en beschikbaar te stellen. Dit heeft onder andere geleid tot de GGD-richtlijn medische milieukunde: de eikenprocessierups en gezondheid. Dit RIVM rapport is opgesteld in 2008.

Ook heeft het RIVM in 2013 in opdracht van de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een rapport gepubliceerd met een update van de wetenschappelijke literatuur over de gezondheidsaspecten van de eikenprocessierups.

Toolkit met informatie over de eikenprocessierups

De GGD heeft een toolkit ontwikkeld met informatie over de eikenprocessierups. Alles over , voor en tegen de eikenprocessierups.

Alles over , voor en tegen de eikenprocessierups

Oakie

Alles over , voor en tegen de eikenprocessierups