De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. In de maanden mei, juni en juli zijn op veel eikenbomen in vrijwel heel Nederland behaarde rupsen te vinden. De rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Wat doet het RIVM?

Het RIVM verzamelt kennis en informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups en stelt die beschikbaar. Het ondersteunt hiermee professionals van regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdiensten bij hun werk over de eikenprocessierups. De GGD heeft de website rupsen.info over de eikenprocessierups gemaakt, met informatie over de eikenprocessierups: Alles over , Voor en Tegen de eikenprocessierups. Hierin staan informatiebladen en promotiebeelden voor kindcentra, recreatieterreinen, huisartsen en evenementen.

Kennisplatform Processierups
Het RIVM voert ook het secretariaat van het Kennisplatform Processierups. Het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft dit platform in 2019 opgericht naar aanleiding van de overlast die de rups in die zomer veroorzaakte. Het RIVM werkt hierin samen met het Kenniscentrum Eikenprocessierups, de GGD’en en Thuisarts.nl. De bedoeling van deze extra samenwerking is dat gemeenten, provincies en overige boomeigenaren de overlast door eikenprocessierupsen beter beheersbaar kunnen houden. Met een betere kennis- en informatie-uitwisseling worden overheden, professionals en burgers versterkt in hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Het kennisplatform neemt die verantwoordelijkheid niet over.

Kijk voor meer informatie op processierups.nu. U vindt hier informatie over preventie, beheer, bestrijding, afvalverwerking, monitoring en over gezondheid van mens en dier. 

Alles over , voor en tegen de eikenprocessierups
Oakie

Alles over , voor en tegen de eikenprocessierups