In 7 maanden is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie verdubbeld van 8.646 unieke deelnemers (peildatum: 31 augustus 2020) naar 17.890 deelnemers (peildatum: 31 maart 2021). Deze verdubbeling geldt ook voor het aantal declaraties dat is ingediend bij zorgverzekeraars en het totale gedeclareerde bedrag. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de ontwikkeling van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Deze verdubbeling in deelnemers en declaraties geeft aan dat de uitvoering van de GLI op stoom begint te komen. Met de GLI werken volwassenen met overgewicht aan hun leefstijl. Er is hierbij aandacht voor gezonde voeding, bewegen en andere factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, zoals stress en slaapgebrek. De interventie wordt sinds januari 2019 vergoed via de basisverzekering.

Corona en deelname GLI

Uit de vorige rapportage over de GLI bleek dat er in april en mei 2020, tijdens de eerste lockdown, een dip was in het aantal nieuwe aanmeldingen. De terugval in het aantal nieuwe deelnemers tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie is tijdens de afgelopen maanden ingelopen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in de regelgeving toegestaan dat groepsbijeenkomsten ook digitaal mogen plaatsvinden. Hierdoor is het voor aanbieders van de GLI makkelijker geworden om groepsbijeenkomsten toch door te laten gaan, ondanks de COVID-restricties.


Toename jongere deelnemers

In vergelijking met de eerste rapportage over de GLI in 2019 zijn de nieuwe deelnemers uit 2020/2021 gemiddeld iets jonger (gemiddeld 50 jaar in 2020/2021 en 52 jaar in 2019). Ook hebben de nieuwe deelnemers vaker een hoog opleidingsniveau (28% in 2020/2021 en 23% in 2019). Daarnaast is het aandeel van de deelnemers zonder chronische aandoeningen gestegen (56% in 2020/2021 en 44% in 2019).

 

Toename aanbieding GLI

Verder is het aantal zorgverleners dat de GLI aanbiedt het afgelopen jaar toegenomen. Het overgrote deel van de declaraties wordt nog steeds ingediend door zorggroepen en overige samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat zorggroepen lokaal of regionaal contracten hebben afgesloten met zorgverleners die de GLI aanbieden, zoals leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten.

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) volgt het RIVM de ontwikkelingen van de GLI en brengt twee keer per jaar gegevens uit de GLI-monitor naar buiten.