Het aantal mensen met een Q-koortsinfectie in Nederland is inmiddels opgelopen tot 1429. Drie mensen hiervan zijn overleden. Het is niet duidelijk of Q-koorts ook daadwerkelijk de hoofdoorzaak van het overlijden was. Alle patiënten waren namelijk al ziek. In 2008 waren er 1001 mensen met Q-koorts, daarvan overleed één persoon.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.