In juni 2020 publiceerde het RIVM een rapport over wat de nieuwe richtlijnen van de WHO World Health Organization (World Health Organization) voor omgevingsgeluid betekenen voor Nederlands beleid. Op verzoek van het ministerie van I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) geeft het RIVM nu een uitgebreidere uitleg bij zijn conclusies over de gezondheidseffecten van geluid afkomstig van wegen, spoor en vliegtuigen.

In dit achtergrondrapport wordt onder andere uitgelegd waarom geluid van treinverkeer meer kans op slaapverstoring  geeft dan eerder gedacht. Ook lichten de onderzoekers toe waarom ernstigere gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten, al bij een lagere blootstelling optreden. Dit laatste betekent dat meer mensen hart- en vaatziekten krijgen door geluid  dan eerder werd gedacht.