Het is 21 dagen geleden dat de twee uit Sierra Leone gerepatrieerde hulpverleners onbeschermd contact hebben gehad met patiënten die besmet bleken met ebola. De periode van actieve monitoring van de gezondheidssituatie door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) is vandaag geëindigd.

Op 14 september 2014 zijn twee Nederlandse hulverleners gerepatrieerd uit Sierra Leone. Zij hebben daar onbeschermd contact gehad met patiënten die besmet bleken met ebola. De kans op besmetting kon daarom niet worden uitgesloten. De gezondheidssituatie van de hulpverleners is bij aankomst in Nederland door artsen beoordeeld. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) heeft vervolgens dagelijks contact met hen onderhouden om ziekteverschijnselen tijdig te kunnen signaleren. Deze periode van actieve monitoring is nu afgerond.