Op 28 juni 2011 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd over recente ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van metallo-β-lactamase (MBL metallo-β-lactamase (metallo-β-lactamase)) producerende Pseudomonas aeruginosa binnen ziekenhuizen in Nederland.

Tijdens dit beraad is door deskundigen van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en door medisch specialisten op het gebied van medische microbiologie, infectieziektebestrijding, infectiepreventie en intensive care-geneeskunde de huidige stand van zaken op het gebied van de verspreiding van MBL metallo-β-lactamase (metallo-β-lactamase)-producerende P. aeruginosa en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken. In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen